Privacybeleid

A1 Boekhouding & Tax B.V. (A1) treedt op als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de relevante AVG-implementatiewetten en de bepalingen van andere toepasselijke wet- en regelgeving en regels.

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen onder meer zijn:

 • Basis persoonsgegevens die u actief verstrekt door het aanmaken van profielen met A1, correspondentie en per telefoon, zoals uw naam, titel, geslacht, functie, het bedrijf waarvoor u werkt, etc.
 • Contact- en locatiegegevens;
 • Gegevens die nodig zijn voor het verwerken van facturen;
 • Statistieken van uw bezoek aan onze website, zoals gebruikt apparaattype en user-agent;
 • Persoonlijke gegevens die we nodig hebben voor nalevingsdoeleinden;
 • Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt tijdens het verlenen van diensten, waaronder mogelijk speciale gegevenscategorieën;
 • Alle andere persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons verstrekt.

Wij verkrijgen de persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, of wanneer u rechtstreeks met ons communiceert (per e-mail, telefoon of brief);
 • Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat;
 • Wanneer we persoonsgegevens verzamelen uit andere bronnen, zoals lokale advocaten, tegenpartijen, het Handelsregister, het Kadaster, commerciële databases of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Om van u ontvangen verzoeken, vragen of klachten te verwerken en erop te reageren;
 • Om onze services en ondersteunende processen en systemen aan te bieden en uit te voeren;
 • Om onze relatie met u te beheren;
 • Om te voldoen aan wettelijke en beleidsvereisten;
 • Om de door u gevraagde diensten te leveren;
 • Om diensten te identificeren waarin u mogelijk geïnteresseerd bent;
 • Om met u te communiceren over onze diensten;
 • Om onze website aan te bieden en te verbeteren door statistieken te genereren over het gebruik van de website;
 • Om onze bedrijfsprocessen en systemen te monitoren en te analyseren;

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

A1 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alleen gegevens die nodig zijn voor de doeleinden vermeld in dit privacybeleid worden bewaard, de bewaartermijn voor alle andere gegevens is 30 dagen.

Gegevens delen

A1 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook kan het zijn dat wij onze partners/leveranciers en onderleveranciers toegang moeten geven tot uw persoonlijke gegevens wanneer zij namens ons en regelgevende instanties, rechtbanken, tribunalen, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties diensten verlenen voor de hierboven gespecificeerde doeleinden.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

De AVG en andere toepasselijke wetten voorzien in bepaalde rechten voor betrokkenen onder de daarin uiteengezette voorwaarden. U heeft als betrokkene specifiek de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens;
 • Recht op rectificatie of correctie van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken;
 • Recht op gegevensportabiliteit;
 • Recht om bezwaar te maken tegen profilering;
 • Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Het recht om uw toestemming voor de toekomst in te trekken voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites kunnen gebruiken om de gebruikerservaring efficiënter te maken. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat plaatsen als deze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle overige soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website. Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: A1bookkeepingtax.nl.